Synopse

Nutno zdůraznit, že LÁSKA NEBESKÁ není muzikálem, který by jakkoliv vycházel ze životního příběhu Waldemara Matušky. Děj této muzikálové komedie je koncipován tak, aby se jednotlivé Matuškovy písně staly logickou součástí spletitého děje, aby ho posouvaly, nikoliv přerušovaly. Jedním z autorských záměrů tedy byla i snaha vzbudit u diváků dojem, že Matuškovy písně byly složeny přímo pro tuto komedii o dvou bratrech, z nichž jeden se po své tragické smrti vrátí na svět jako duch. Náš muzikál je tedy především situační komedií. Někdy smutnou, někdy rozvernou, občas dojemnou, ale vždy zábavnou. Atraktivita příběhu je dána i tím, že se starší z bratrů Jáchym ocitá po své tragické smrti v Nebi, kde si u Pána Boha vyprosí možnost krátkodobého návratu na svět, a to jen proto, aby se mohl postarat o ty, které měl za svého života opravdu rád a které svým nerozvážným činem tak nečekaně opustil - o svoji dívku Kristýnku, o svého mladšího bratra Ondřeje a o svého věčně naštvaného otce, který právě slaví šedesátiny. Jáchymova prosba je Pánem Bohem vyslyšena, a tak se student Jáchym znovu ocitá mezi spolužáky z vysoké školy, ale také u otce ve své rodné vesnici. Je samozřejmé, že přítomnost ducha Jáchyma, kterého ale po jeho návratu na svět vidí pouze jeho bratr Ondřej, způsobuje nejednu komickou, divácky vděčnou situaci...

Muzikálový příběh začíná bujarou zábavou v jednom malém, fiktivním městečku, kde oba bratři uspořádali velkou oslavu šedesátých narozenin jejich otce Františka. Jáchym se svojí kapelou, složenou ze samých vysokoškoláků, hraje oslavenci jednu temperamentní pecku za druhou, a protože i místní štamgasti písně znají, zpívají společně s Jáchymem nejen "Námořnickej bál", "Slavíci z Madridu", ale třeba i "Já mám jódlování rád". Všichni se skvěle baví, jen oslavenec se ze zatím neznámých důvodů tváří jak na pohřbu, dokonce nenápadně opustí sál. Když se oba alkoholem zmožení bratři dovědí, že jejich táta z oslavy odešel, nenapadne je nic lepšího, než sednout i se svými slečnami do auta a vyjet v hluboké noci za otcem. Stane se to, co se tak často stává, když se někdo z opilé omladiny rozhodne usednout za volant - náraz do stromu, řidič je na místě mrtev. Tím řidičem byl Jáchym...

Takový je začátek muzikálu, jehož děj by měl v divákovi vzbuzovat celou škálu emocí, a to od opravdového dojetí nad osudem Jáchyma a jeho lidského zmoudření, až po smích z komediálních, až groteskních situací, které svou přítomností v reálném životě vyvolává Jáchym jako duch, jenž se snaží jednak existenčně pomáhat svému bratrovi Ondřejovi a zároveň trne hrůzou, aby jeho nečekaně opuštěná milovaná Kristýnka nenaletěla nějakému gaunerovi, třeba spolužákovi Hynkovi. Jáchymovi se ale velmi uleví, když v průběhu děje pochopí, že vzniká krásný vztah mezi Kristýnou a jeho bratrem Ondřejem... To, že se tihle dva ve finále muzikálu vezmou, že vlastně Ondřej převezme bráchovo místo po boku Kristýny, je důvodem, proč Jáchymova pozemská mise skončí, neboť podle domluvy s Pánem Bohem se Jáchym musí vrátit do Nebe v okamžiku, kdy má jistotu, že se o osudy otce, Kristýny a Ondřeje dobře postaral. Svatba Kristýny a Ondřeje je zároveň i příčinou Jáchymova definitivního konce na tomto světě. Jáchym tedy po své smrti jako duch druhým pomohl a sám skončil tak, jak bylo oné osudné noci v zatáčce u městečka Vrbno rozhodnuto. A Ondřej teprve na svatbě pochopí, že Jáchyma už nikdy neuvidí, dokonce už ne ani jako ducha...

Místy až poněkud černý humor, ale i silné emoce, občas i drobné zamyšlení nad smyslem života od mladíka, který tak nesmyslně zahynul jedné osudné noci při cestě z bujaré zábavy a který jako by byl důkazem pravdivosti rčení, že člověk začne chápat život teprve v okamžiku, kdy se dotkne smrti. To vše ale v obalu zábavného, komediálního, duchařského muzikálu, který je prošpikován humorem nejen studentským, ale i profesorským a který by měl s písněmi Waldemara Matušky (logicky zařazenými do děje) vyvolat u diváků to, co je v kumštu tak vzácné a čeho se tak těžko dociluje, totiž smích i slzy zároveň. Písně Waldemara Matušky takovéto vyznění muzikálu LÁSKA NEBESKÁ to umožňují měrou vrchovatou...

ZDENĚK ZELENKA
scenárista a režisér

Copyright © Divadlo Broadway 2020 • Kontakt: info@divadlo-broadway.cz
Láska nebeská - muzikál